Deti hrou rozvíjajú svoje schopnosti i osobnosť

Prečo práve hra?

Pre vaše dieťa nie je hranie sa iba oddych a veľká zábava, ale aj vážna a nesmierne dôležitá vec. Cez hru spoznáva samé seba, aktívne vníma svet, ktorý ho obklopuje a ktorého je súčasťou. Trénuje si mentálne aj motorické zručnosti, rozvíja svoje vnímanie a v neposlednom rade spoznáva a osvojuje si modely správania, ktoré bude využívať počas svojho ďalšieho života.

Hra ako prostriedok výchovy

Hra veľmi úzko súvisí s procesom učenia sa a je výborným a dôležitým prostriedkom výchovy. Pomocou hry sa vytvárajú a budujú citové putá, čiže správne zvolenými hračkami a hrami rodičia vytvárajú kvalitnú základňu pre neskoršie medziľudské vzťahy. Aj psychológovia prirovnávajú detskú hru k práci a zamestnaniu dospelých. Dieťa sa hrou realizuje, rozvíja črty svojej osobnosti a dokáže si vytvárať aj svoju vlastnú hodnotu.

Biológia hry

Narodilo sa vám dieťatko. Jeho osobnosť je v podstate daná, no mozog ešte nemá celkom vyvinutý. Nervové bunky, čiže neuróny si medzi sebou postupne vybudujú mnohopočetné  prepojenia, tzv. synapsy. Keď sa bude vaše dieťa hrať, opakovaním bude jeho nervový systém reagovať. A aby sa vyvíjal správnym smerom, potrebuje dostatok kvalitných a cielených podnetov. Hra je absolútne dokonalý spôsob, ako mozog dieťaťa stimulovať. Vašou úlohou ako rodiča je posúvať, poskytovať vašim deťom dostatok impulzov a podnetov. Bez nich totiž hrozí, že dieťatko vo vývoji zaostáva.

Od výmyslu sveta

Súčasná ponuka hračiek a hier je nesmierne pestrá. Pri výbere je dôležité vedieť, čo ktorá hračka, či hra stimuluje. Hračkami a hrami možete u svojho dieťaťa rozvíjať všetky schopnosti a zmysly. Niektoré sa zameriavajú na rozvoj pohybového aparátu, jemnú motoriku, orientáciu v priestore. Iné rozvíjajú intelekt, zrakové a sluchové vnímanie alebo trénujú pamäť.

Komentáre

Vložte odpoveď


Pridajte sa k nám

Instagram

Navštívte náš e-shop

Najnovšie články