Montessori vzdelávací systém

Montessori vzdelávací systém

V súčasnosti existuje množstvo výchovných teórií, ktoré alternujú tradičné edukačné metódy. Populárnym je najmä Montessori vzdelávací systém, ktorý za posledné roky získal akúsi prestíž. Mnohé mamičky po celom svete zámerne vyhľadávajú Montessori škôlky, Montessori aktivity a možnosti doplnkového vzdelania v tejto metóde. Ale čo to vlastne Montessori vzdelávanie je a v čom je odlišné od tradičných edukačných metód, ktorými sme boli vychovávaní aj my?

Maria Montessori

Slovo „Montessori“ je vlastne priezviskom talianskej lekárky a pedagogičky Marii Montessori, ktorá žila v Taliansku na prelome 19. a 20. storočia. Bola presvedčená, že správnym edukačným prístupom môže každé dieťa napredovať, a to sa jej osvedčilo pri detičkách s mentálnym hendikepom, s ktorými spočiatku pracovala. Ako pedagogička si zároveň všímala nedostatky existujúceho vzdelávacieho systému, a tak na základe skúseností a pozorovaní vytvorila vlastný výchovný proces, dnes známy ako Montessori.

Aké sú ciele Montessori vzdelávania?

Základným cieľom Montessori vzdelávania je vychovať z dieťaťa sebavedomého jedinca schopného žiť samostatne v spoločnosti. Tradičný vzdelávací systém sa zameriava na absorbovanie predpísaného množstva vedomostí, ktoré sa dieťa musí naučiť. To neraz vyvoláva nevôľu, stres a nechuť učiť sa nové veci. Naopak, Montessori systém vníma dieťa od útleho veku ako samostatného jedinca s konkrétnymi a individuálnymi potrebami. Jeho vzdelávanie by preto malo byť laicky povedané „šité na mieru“. Rodič, alebo učiteľ pôsobí skôr ako sprievodca než ako tútor a vo vyučovaní prihliada na individuálne potreby dieťaťa. Takisto vyučovacie pomôcky sa dieťaťu poskytujú podľa jeho veku, schopností a osobnostných čŕt.

Odporcovia Montessori vzdelávacieho systému častokrát poukazujú na fakt, že táto metóda začína s výučbou dieťaťa priskoro, kedy na to ešte nie je dostatočne pripravené. Avšak Montessori funguje na princípe „škola hrou“ s prihliadnutím na vek a dieťaťa. Dôležité je v ktoromkoľvek vývojov období reagovať na jeho podnety a aktívne mu pomáhať stať sa nezávislým.

Najznámejším krédom Marie Montessori bol výrok jedného z detí, s ktorým prišla do kontaktu : „Pomôž mi, aby som to dokázal sám …!

Montessori hračky a pomôcky

V nasledujúcich článkoch sa budeme podrobnejšie venovať Montessori metóde pre rôzne vývojové obdobia dieťaťa. Odporučíme vám Montessori hračky a pomôcky, ktoré spĺňajú Montessori kritériá a ktoré môžete využiť v Montessori prístupe aj v rámci domáceho prostredia.

 

 

Pridajte sa k nám

Instagram

Navštívte náš e-shop

Najnovšie články