Archívy značky: Montessori hračky a pomôcky

Memonik hmatové pexeso

MEMONIK – hmatové pexeso pre vidiacich aj nevidiacich

Viete si predstaviť ako vnímajú svet okolo nás nevidiaci, alebo ľudia s akoukoľvek poruchou zraku ? Ak vyskúšate hmatové pexeso MEMONIK nájdete odpoveď na túto otázku.

Mladá slovenská dizajnérka  Nikoleta Györe Čeligová vytvorila výnimočnú hmatovú spoločenskú hru pre vidiacich aj nevidiacich, pre deti aj dospelých – hmatové pexeso MEMONIK. Výnimočná je tým, že pri hre nebudete používať zrak, ale len hmat a sluch a budete rozvíjať jemnú motoriku a trénovať pamäť.  Hru môžu hrať ľudia hovoriaci rôznou rečou – nebude vás rozdeľovať žiadna jazyková bariéra, ľudia s rôznym hendikepom alebo v rôznom veku. MEMONIK  je hmatové pexeso, ktoré sa dá použiť ako senzorická pomôcka a výchovná pomôcka  napr. pri Montessori výchove.

Ako sa hrá MEMONIK ?

MEMONIK  je unikátny  – každá hra bude iná, rozmanitá a jedinečná. Vidiaci hráči ju budú hrať s očami zakrytými škraboškou.  Cieľ hry je rovnaký, ako keď hráte klasické pexeso – nájsť čo najväčší počet dvojíc kariet.  Pri hre MEMONIK budete hľadať dvojice s rovnakými materiálom, alebo povrchom. Niektoré materiály budú hráčom známe, pretože sa nachádzajú v našej blízkosti, v domácnosti, v prostredí okolo nás – drevo, šmirgeľ, korok, rôzne druhy látok a mnohé iné. Karty sú počas hry otočené materiálom smerom nadol. Hráč, ktorý je na ťahu otočí dve z kariet a hmatom zisťuje či našiel karty so zhodným materiálom.  Ak materiál nie je zhodný hráč vyzve ostatných spoluhráčov preskúmať materiál na kartách a následne ich vráti späť do hry.  Hráči si dohodnú nejaký zvuk –  signál, ktorým si dajú vedieť, ak niektorý z hráčov našiel dvojicu z rovnakého materiálu.  Hracie pole tvorí 36 mištičiek s 18 rôznymi materiálmi. . Hráči hrajú len pomocou hmatu, nesmú vidieť na hraciu plochu.

 

MEMONIK –  ocenená hra

Nikoleta Györe Čeligová získala za hru MEMONIK viacero ocenení – 3. miesto v súťaži Talent Dizajnu (2014) , Národnú cenu za produktový dizajn – cenu poroty (2015) a Národnú cenu za produktový dizaj – cenu novinárov (2015). Hra je vytvorená, dizajnovaná a vyrobená na Slovensku.

S MEMONIKOM bude každá rodinná oslava, víkend na chalupe, alebo dovolenka zábavná a výnimočná.

Vyskúšajte hmatové pexeso MEMONIK a zažite hru plnú nových pocitov a skúsenosti !

 

 

Montessori vzdelávací systém

Montessori vzdelávací systém

V súčasnosti existuje množstvo výchovných teórií, ktoré alternujú tradičné edukačné metódy. Populárnym je najmä Montessori vzdelávací systém, ktorý za posledné roky získal akúsi prestíž. Mnohé mamičky po celom svete zámerne vyhľadávajú Montessori škôlky, Montessori aktivity a možnosti doplnkového vzdelania v tejto metóde. Ale čo to vlastne Montessori vzdelávanie je a v čom je odlišné od tradičných edukačných metód, ktorými sme boli vychovávaní aj my?

Maria Montessori

Slovo „Montessori“ je vlastne priezviskom talianskej lekárky a pedagogičky Marii Montessori, ktorá žila v Taliansku na prelome 19. a 20. storočia. Bola presvedčená, že správnym edukačným prístupom môže každé dieťa napredovať, a to sa jej osvedčilo pri detičkách s mentálnym hendikepom, s ktorými spočiatku pracovala. Ako pedagogička si zároveň všímala nedostatky existujúceho vzdelávacieho systému, a tak na základe skúseností a pozorovaní vytvorila vlastný výchovný proces, dnes známy ako Montessori.

Aké sú ciele Montessori vzdelávania?

Základným cieľom Montessori vzdelávania je vychovať z dieťaťa sebavedomého jedinca schopného žiť samostatne v spoločnosti. Tradičný vzdelávací systém sa zameriava na absorbovanie predpísaného množstva vedomostí, ktoré sa dieťa musí naučiť. To neraz vyvoláva nevôľu, stres a nechuť učiť sa nové veci. Naopak, Montessori systém vníma dieťa od útleho veku ako samostatného jedinca s konkrétnymi a individuálnymi potrebami. Jeho vzdelávanie by preto malo byť laicky povedané „šité na mieru“. Rodič, alebo učiteľ pôsobí skôr ako sprievodca než ako tútor a vo vyučovaní prihliada na individuálne potreby dieťaťa. Takisto vyučovacie pomôcky sa dieťaťu poskytujú podľa jeho veku, schopností a osobnostných čŕt.

Odporcovia Montessori vzdelávacieho systému častokrát poukazujú na fakt, že táto metóda začína s výučbou dieťaťa priskoro, kedy na to ešte nie je dostatočne pripravené. Avšak Montessori funguje na princípe „škola hrou“ s prihliadnutím na vek a dieťaťa. Dôležité je v ktoromkoľvek vývojov období reagovať na jeho podnety a aktívne mu pomáhať stať sa nezávislým.

Najznámejším krédom Marie Montessori bol výrok jedného z detí, s ktorým prišla do kontaktu : „Pomôž mi, aby som to dokázal sám …!

Montessori hračky a pomôcky

V nasledujúcich článkoch sa budeme podrobnejšie venovať Montessori metóde pre rôzne vývojové obdobia dieťaťa. Odporučíme vám Montessori hračky a pomôcky, ktoré spĺňajú Montessori kritériá a ktoré môžete využiť v Montessori prístupe aj v rámci domáceho prostredia.

 

 


Fatal error: Call to undefined function twentytwelve_content_nav() in /nfsmnt/hosting1_2/0/0/00be74e9-0b0b-4636-bcf4-640af971a046/detskahrackablog.sk/web/wp-content/themes/detskahracka/tag.php on line 41